Så hjälper vi unga med könsdysfori:

Öppenhet, försiktighet och vård som bygger på forskning.

Under de senaste åren har det skett en explosionsartad ökning av barn och unga som upplever sig ha fel kön. Vi är en förening för föräldrar och vårdpersonal som vill att barn och unga med könsdysfori ska mötas med öppenhet, försiktighet och forskningsbaserad vård. Och att det första alternativet för unga måste vara hjälp att utforska tankar och känslor – inte hormonbehandling och kirurgi.
Över hela västvärlden reagerar allt fler mot den felaktiga och ibland farliga vård som sköra barn och unga utsätts för idag. Genspect är en internationell röst för oroliga föräldrar. ReIME (Rethink Identity Medicine Ethics) är en organisation för kunskapsspridning och forskning. Och i podcasten ”Gender: A Wider Lens” utforskar två erfarna psykologer frågan om könsidentitet och könsdysfori från många olika perspektiv.

Vård vid könsdysfori

All medicinsk och kirurgisk könskorrigering får livslånga följder, något som är svårt att överblicka för en ung människa. Därför måste förstahandsalternativet vid könsdysfori vara samtalsterapi, och det ska vara 25-årsgräns för alla irreversibla ingrepp, precis som vid sterilisering. Vi arbetar för en sjukvård som är grundad på forskning och evidens. Dagens forskningsunderlag bygger på äldre statistik, där den stora gruppen unga med snabba debuter överhuvudtaget inte finns med. 

Rättigheter och ansvar

Barnkonventionen skyddar rätten till hälsa, och anger att föräldrar är ytterst ansvariga för sina barn. Många av våra barn har andra svårigheter. Och vårt ansvar som föräldrar är att bidra med ett långsiktigt perspektiv och skydda våra barn mot  ingrepp som de kan komma att ångra i vuxen ålder. 
– Hur ska en 14-årig flicka med autism kunna ta ställning till sin framtida fertilitet?
– Kan en 18-åring efter år av ätstörningar fatta välavvägda beslut utifrån sina känslor av ångest inför den egna kroppen?
– Vilka möjligheter har en 15-åring med ångest och depression att förstå de livslånga effekterna av hormonbehandling?

Debatten om könsidentitet

Vi vill bort från den förenklade världsbild där det finns ett svartvitt svar på varje tvekan eller osäkerhet. I vår vardag som föräldrar hanterar vi en verklighet som är mer komplicerad än så, och som ställer krav på ett mer nyanserat förhållningssätt.

HBTQ-rättigheter är självklara mänskliga rättigheter. Men just nu är det många unga som ifrågasätter sin könsidentitet av många olika orsaker. Och att använda transidentifiering som förklaringsmodell när man mår dåligt av andra skäl, kan leda till att man fastnar i ett lidande och mår sämre efter medicinsk behandling. 

Framtiden

Vi menar att plötslig könsdysfori bland unga i första hand är en fråga om psykisk ohälsa och sköra unga människor i kris. Och det borde vara ett gemensamt intresse för oss alla att vården ska vara säker, trygg och evidensbaserad. Att medicinska ingrepp på unga ska föregås av en gedigen utredning, för att ingen ska behöva ångra ett oåterkalleligt beslut. Och att alla – tvärsäker transperson såväl som livskrisande tonåring – ska bemötas med varsamhet, respekt och öppenhet. 

Vill du veta mer?

Här på vår webbsida har vi samlat nyttiga länkar och intressant läsning. Vi har också mycket kontakt direkt förälder till förälder. De flesta av oss är anonyma i offentligheten med hänsyn till våra barns integritet. Men mejla oss gärna på kontakt@genid.se, så kontaktar vi dig.