Vi arbetar för att förbättra sjukvården och bemötandet av unga med könsdysfori.

Genid är en politiskt, religiöst och ideologiskt obunden förening. De flesta i föreningen är föräldrar till unga personer som i tonåren plötsligt upplever att de har ett annat kön än deras kroppar visar. Vi stöttar varandra för att kunna vara bra stöd för våra barn. Vi vill stötta våra barn och ungdomar i att utforska sin personlighet och hitta sitt sätt att leva – utan att styras av könsroller och normer. Men vi är förtvivlade över att de mår dåligt och känner sig obekväma i sina kroppar. Vi vill att unga med könsdysfori ska mötas med öppenhet, försiktighet och forskningsbaserad vård. I föreningen ingår också vårdpersonal och personer som har lidit av könsdysfori och lämnat sin transidentifiering. Tillsammans arbetar vi för att förbättra sjukvården och bemötandet av unga med könsdysfori och deras familjer.
Genid är en politiskt, religiöst och ideologiskt obunden förening.
De flesta i föreningen är föräldrar till unga personer som i tonåren plötsligt upplever att de har ett annat kön än deras kroppar visar. Vi stöttar varandra för att kunna vara bra stöd för våra barn.
Vi vill stötta våra barn och ungdomar i att utforska sin personlighet och hitta sitt sätt att leva – utan att styras av könsroller och normer. Men vi är förtvivlade över att de mår dåligt och känner sig obekväma i sina kroppar. Vi vill att unga med könsdysfori ska mötas med öppenhet, försiktighet och forskningsbaserad vård.
I föreningen ingår också vårdpersonal och personer som har lidit av könsdysfori och lämnat sin transidentifiering. Tillsammans arbetar vi för att förbättra sjukvården och bemötandet av unga med könsdysfori och deras familj.

Kontakt

De flesta av oss är anonyma i offentligheten med hänsyn till våra barns integritet. Men mejla oss gärna på kontakt@genid.se, så kontaktar vi dig.