Stöd till föräldrar med barn som har könsdysfori

Många föräldrar som söker hjälp, möter en vård som är ensidigt inriktad på att bekräfta könsdysforin och snabbt utreda medicinsk behandling – istället för att se till hela livssituationen. Vår omsorg om våra barns hälsa och framtid bemöts som transfobi. Men du är inte fördomsfull för att du tvekar inför medicinska ingrepp eller om du vill att ditt barn ska få hjälp med sina andra problem. Och du är inte ensam.

En förening för föräldrar

Genid arrangerar regelbundet både fysiska och digitala möten. Här kan vi dela erfarenheter och stötta varandra. På Facebook finns gruppen Oroliga föräldrar till transbarn.  Välkommen att mejla oss, så kontaktar vi dig och berättar mer.

Länkar om könsdysfori

Lisa Marchiano är en amerikansk psykoterapeut som ger råd och stöd till föräldrar till barn med könsdysfori via sin Patreon-kanal (kostnad 10 USD/månad). Varje månad svarar hon på föräldrars frågor. Här kan du lyssna på en intervju med Lisa Marchiano.

Sasha Ayad är en annan amerikansk psykolog som också är specialiserad på hjälp till barn och unga med könsdysfori. Även hon publicerar regelbundet filmer och artiklar, och svarar på föräldrars frågor. Här finns en intervju med Sasha Ayad.

Transgender Trend är en webbplats med resurser för föräldrar till transpersoner, skolpersonal och andra som är bekymrade för medikaliseringen av barn och ungdomar.

4thWaveNow är en blogg som startades av en mamma till en ROGD-ungdom (som nu detransitionerat). Bloggen har utvecklats till ett nätverk för föräldrar och andra som är bekymrade över medikalisering av ungdomar och barn som identifierar sig som trans eller avviker från genusnormerna.

Kirjo startades 2019 av en detransitionerad kvinna och två föräldrar till ROGD-ungdomar. Kirjo finns i Finland. “The transgender phenomenon is based on gender ideology which harms our society in many ways. It is now time to start a conversation about gender ideology. Is gender dysphoria the new anorexia?”

Detransition Info   För mer kunskap och stöd kring detransition. “Detransition var ett ord som nästan ingen kände till för bara några år sedan. Men idag är vi fler som ångrar den könsbekräftande behandlingen vi fick, och vi är en stadigt växande grupp. Dessvärre finns det mycket missvisande information om vad detransition är och vad det innebär. Det är också väldigt knappt om information för den som behöver stöd i sin process.”