Dag 12 december 2018

”Att låta barn korrigera kön kan ha ett högt pris”

Ledartext. Ingress:”Kirurgisk könskorrigering är ett oåterkalleligt beslut. Det måste säkerställas att behandlingen gör mer nytta än skada. Om en 15-åring vill tatuera sig krävs föräldrarnas godkännande. Staten utgår med rätta från att barn inte fullt ut kan förutse konsekvenserna av…