Genids norska motsvarighet

Norska Genid är ett nätverk av föräldrar och anhöriga till personer med könsdysfori, men även professionella som berörs via sitt arbete. Mer information om föreningen finns här.