Podcast: Gender – a wider lens

Stella O´Malley (Irland) och Sasha Ayad (USA) är terapeuter som arbetar med ungdomar och familjer som är påverkade av könsdysfori. I podden diskuterar O´Malley och Ayad könsdysfori ur ett psykologiskt perspektiv. De bjuder även in gäster som bidrar med olika infallsvinklar. Det blir lärorika och viktiga samtal kring ett komplext ämne. Podden hittar du bla. här