Hormonbehandling av barn med könsdysfori stoppas på Karolinska

Den 6 maj publicerade SVT nyheten att Karolinska sjukhuset beslutat att stoppa hormonbehandling för minderåriga med könsdysfori. I sjukhusets nya riktlinjer skrivs att hormonerna kan ge allvarliga biverkningar och att det saknas evidens för den typen av behandling.

Eftersom SVT:s reporter Carolina Jemsby tidigare lyft liknande frågor i Uppdrags gransknings serie “Tranståget och tonårsflickorna” blir hon i detta klipp intervjuad.

Karolinska sjukhusets nya riktlinjer trädde i kraft 1 maj. De innebär att hormonbehandlingar till minderåriga endast kommer att ges om de faller inom ramen för kliniska studier.