Dag 15 mars 2019

”Könskorrigering på barn är ett vågspel”

Ledare.Ingress:”Könskorrigering på barn är ett vågspel. Kommer det att ses som en skandal om 20 år?Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, säger ett ordstäv med antika anor. Människans förmåga att fatta välvilliga beslut som får negativa konsekvenser är stor.…