”Könskorrigering på barn är ett vågspel”

Ledare.
Ingress:
”Könskorrigering på barn är ett vågspel. Kommer det att ses som en skandal om 20 år?
Vägen till helvetet är stenlagd med goda föresatser, säger ett ordstäv med antika anor. Människans förmåga att fatta välvilliga beslut som får negativa konsekvenser är stor. Kommer dagens medicinska könskorrigeringar på barn att räknas dit? De genomförs av sjukvården, och tillåts av lagstiftarna, med de godaste av intentioner: Att underlätta livet för transpersoner, en grupp med stor psykisk ohälsa som möter många fördomar och ifrågasättanden. Fram till 2013 tvingades de sterilisera sig för att få byta kön. Goda intentioner, som sagt. Men är de kloka?

Publicerad 2019-03-15 i Expressen