”Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori”

Slutreplik

Representanter för Transammans och RFSL som bemött vårt debattinlägg i SvD om hormonell behandling och kirurgiskt avlägsnande av könsdelar på barn med könsdysfori verkar inte ha läst vad vi har skrivit eller vad vi vänder oss mot. Representanter från BUP Region Skåne har också kommit med synpunkter varav någon kan vara vilseledande. ”

Publicerad 2019-03-18 i Svenska Dagbladet