”Könsbytena på barn är ett stort experiment”

”Hundratals barn med könsdysfori utsätts varje år för ”behandling” med hormoner och därefter med könsstympning, helt utan rimligt underlag ifråga om vetenskap, beprövad erfarenhet och ofta utan etisk granskning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera vid Göteborgs universitet.”

Publicerad 2019-03-13 i Svenska Dagbladet