Dag 11 november, 2019

”När ideologi går före barnens bästa”

Ledarkrönika av Karin Phil i Göteborgs-Posten publicerad 2019-10-11”Sverige, världens bästa land för barn. Här kommer alltid de ungas intresse i första rummet. Det är i alla fall den svenska självbilden. Men den stämmer inte alltid.[…]Hur kunde det ske? Inom sjukvården…