”När ideologi går före barnens bästa”

Ledarkrönika av Karin Phil i Göteborgs-Posten publicerad 2019-10-11
”Sverige, världens bästa land för barn. Här kommer alltid de ungas intresse i första rummet. Det är i alla fall den svenska självbilden. Men den stämmer inte alltid.
[…]
Hur kunde det ske? Inom sjukvården fanns en utbredd tystnadskultur, skriver psykiatrikern Stefan Krakowski i tidskriften Kvartal (8/10). I mitten av 2000-talet arbetade han med vuxna asylsökande som uppvisade samma symptom. Trots att personalen var ”fullt på det klara” med att det nog handlade om simulering behandlades patienterna med psykiatriska mediciner. Krakowski menar att en orsak till detta kan vara att ” … vi lever i en diagnosintensiv tid, när ribban för att sätta en psykiatrisk diagnos och inleda en behandling är lägre än någonsin”.

Den analysen kan man även applicera på ett annat vårdrelaterat fall som uppmärksammats på senare tid: ungdomar vars könsidentitet inte stämmer överens med det biologiska könet. I ett reportage i Uppdrag granskning belyses regeringens lagförslag om att sänka åldersgränsen för könskorrigerande underlivskirurgi till 15 år (9/10).”

Läs hela texten i Göteborgs-Posten