Dag 17 maj 2023

Systematisk översikt av effekter vid hormonbehandling av unga

I den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica redovisar forskare från Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och SBU kunskapsläget kring hormonbehandling av unga under 18 år med könsdysfori. Forskarna kom fram till att kunskapsläget är bristfälligt vad gäller psykiska hälsa och…