Catarina

Catarina

Medlemsavgift 2024

Från början var vi bara ett nätverk av berörda föräldrar m.fl. Sen upptäckte vi att för att kunna vara med och träffa politiker, vara remissinstans för lagförslag med mera behövde vi vara en registrerad förening. Därför bildades föreningen Genid. Ju…

Systematisk översikt av effekter vid hormonbehandling av unga

I den vetenskapliga tidskriften Acta Paediatrica redovisar forskare från Karolinska Institutet, Göteborgs Universitet, Umeå Universitet och SBU kunskapsläget kring hormonbehandling av unga under 18 år med könsdysfori. Forskarna kom fram till att kunskapsläget är bristfälligt vad gäller psykiska hälsa och…