Kategori Debatt

Debattörer kritiska mot lagförslag

Två debattartiklar som tagit upp förslaget om att barn redan från 12-års ålder med föräldrars godkännande ska kunna ändra juridiskt kön utan särskild prövning är dessa artiklar. Mikael Landén skriver i Svenska Dagbladet denna artikel. I Dagens Nyheter är författarna…

”Även vuxna har rätt till säker vård vid könsdysfori”

Idag skriver föräldrar från Genid tillsammans med en psykolog och läkare en debattartikel i SvD. ”Vi är föräldrar och anhöriga till ungdomar och unga vuxna med könsdysfori varav många är patienter på Anova-kliniken i Stockholm. Vi ser att bristerna i könsdysforivården…