Lagförslaget om könstillhörighet saknar stöd i forskning

Lagförslaget om könstillhörighet saknar stöd både i forskning och hos remissinstanserna, detta hävdar en debattör i Corren som svar på en tidigare insändare. Svaret finns här.