Dag 22 juli 2022

Transvård riskerar rättsligt efterspel

Unga personer i Sverige med könsdysfori vänder sig till privata kliniker, i Sverige eller utomlands, när de upplever att vårdköerna är för långa. Barnläkaren Mats Reimer menar i en kolumn i Göteborgsposten att detta kan leda till rättsliga processer i…