Kategori Debatt

”Även vuxna har rätt till säker vård vid könsdysfori”

Idag skriver föräldrar från Genid tillsammans med en psykolog och läkare en debattartikel i SvD. ”Vi är föräldrar och anhöriga till ungdomar och unga vuxna med könsdysfori varav många är patienter på Anova-kliniken i Stockholm. Vi ser att bristerna i könsdysforivården…

”Allvarliga invändningar förblir obesvarade”

Slutreplik gällande “Utredare förvanskar om könsdysfori”. ”Det är utmärkt att Lotta Vahlne Westerhäll, ansvarig för den statliga utredningen om könsdysfori, i sin replik till vår artikel anser att könskorrigerande behandling endast ska ske om det finns stöd från vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi noterar dessutom…

”Orimligt göra friska flickors kroppar sjuka”

Opinionstext av Mats Reimer, barnläkare, publicerad 2019-10-21 i Dagens Samhälle. ”Transvården i Stockholm hävdar i sina artiklar att transsexualism är ”uttryck för normalvariation”. Men mänskliga normalvarianter brukar inte behöva sjukvård, speciellt inte en vård som skapar ett livslångt beroende av…

”Jag skulle troligtvis inte göra korrigeringen idag”

Debattinlägg av Aleksa Lundberg publicerat 2019-10-10. Utdrag: ””Det var först efter operationen, vilken följdes av långvarig depression, som jag med åren började närma mig det laddade ordet ånger”, skriver debattören.” ”Jag vill börja den här artikeln med att be om…