Behandlingen av könsdysfori är ett experiment hävdar Jovanna Dahlgren.

Jovanna Dahlgren är professor och överläkare på Barnendokrin vid Drottning Silvias barnsjukhus. I en artikel i Svenska Dagbladet skriver hon att det finns goda skäl att ifrågasätta om dagens könsdysforivård för barn är tillräckligt grundad på vetenskap. Artikeln hittas här.