Läkartidningen uppmärksammar Uppdrag gransknings senaste program gällande könsdysfori

I en artikel i Läkartidningen finns ett referat angående det program som visades i SVT 24/11 2021. Enligt programmet har åtminstone 13 barn inom Stockholms transvård fått vårdskador och allvarliga biverkningar av den medicin de blivit ordinerade, detta informeras läsaren om i artikeln. Länk till artikeln.