“Oansvarigt att ge testosteron till flickor”

Vården gör kroppsförändrande experiment med icke-reversibla konsekvenser på våra unga. Varför krävs inte etikprövning för detta? Läs hela artikeln i SvD