Detrans info

Detrans Info. En webbplats för mer kunskap och stöd kring detransition.

”Detransition var ett ord som nästan ingen kände till för bara några år sedan. Men idag är vi fler som ångrar den könsbekräftande behandlingen vi fick, och vi är en stadigt växande grupp. Dessvärre finns det mycket missvisande information om vad detransition är och vad det innebär. Det är också väldigt knappt om information för den som behöver stöd i sin process.”

Så här skriver de om sin sida:

Den här hemsidan har skapats för att bistå med mer information om detransition och ge ett stöd åt den som går i tankarna om att detransitionera. Eftersom vi anser representation vara en viktig del i att förebygga stigma och tabu använder vi också hemsidan för att synliggöra detransitionerades röster och historier.

Vi som skapat den här hemsidan har själva erfarenhet av detransition och återidentifiering och är i kontakt med många som valt att gå den vägen. Vi såg behovet av att skapa en hemsida eftersom informationen som finns är knapp, och i många fall också missvisande ellerfelaktig. I Sverige idag, finns inget självklart ställe att vända sig.

Vi vill bistå med information och stöd för alla kön, men vi vill göra tydligt att vi som skapat hemsidan är kvinnor, och det nätverk vi är med i och hämtar mycket av resurser och information ifrån består främst av detransitionerade kvinnor. Vi är medvetna om att det innebär en viss obalans i innehållet på sidan, därför sätter vi också stort pris på tips till innehåll och resurser. 

Vi är inte en formell organisation och vi är inte förbundna med någon politisk eller religiös organisation. Vi driver den här hemsidan helt på frivillig basis.