Kirjo

Kirjo är en finsk sida som startades 2019 av en detransitionerad kvinna och två föräldrar till ROGD-ungdomar. “The transgender phenomenon is based on gender ideology which harms our society in many ways. It is now time to start a conversation about gender ideology. Is gender dysphoria the new anorexia?”