Dag 3 augusti 2020

Detrans info

Detrans Info. En webbplats för mer kunskap och stöd kring detransition. ”Detransition var ett ord som nästan ingen kände till för bara några år sedan. Men idag är vi fler som ångrar den könsbekräftande behandlingen vi fick, och vi är…

Kirjo

Kirjo är en finsk sida som startades 2019 av en detransitionerad kvinna och två föräldrar till ROGD-ungdomar. “The transgender phenomenon is based on gender ideology which harms our society in many ways. It is now time to start a conversation about…

4thWaveNow

4thWaveNow är en blogg som startades av en mamma till en ROGD-ungdom (som nu detransitionerat). Bloggen har utvecklats till ett nätverk för föräldrar och andra som är bekymrade över medikalisering av ungdomar och barn som identifierar sig som trans eller avviker…

Transgender Trend

Transgender Trend är en brittisk webbplats med resurser för föräldrar till transpersoner, skolpersonal och andra som är bekymrade för medikaliseringen av barn och ungdomar. Så här beskriver de sig själva: This site is for everyone who is concerned about the social…

Lisa Marchiano

Lisa Marchiano är en amerikansk psykoterapeut som ger råd och stöd till föräldrar via sin Patreon-kanal (kostnad 10 USD/månad). Varje månad ger hon råd och svarar på föräldrars frågor i en video, så att du både kan höra hennes tankar om…