Fallet Kiera Bell kan få diskussionen om könsdysfori kan komma igång.

I debatten om behandling av barn som upplever könsdysfori utgör Kiera Bells fall en viktig vändpunkt. Keira Bell, nu 23, var 16 år när hon kom till Tavistock Centre i London, som driver Storbritanniens Gender Identity Development Service. Hon fick mycket snabbt behandlingar som ledde till irreversibla effekter för henne, som skäggväxt, mörk röst och dubbel masektomi vid 20 års ålder.

Brittisk domstol meddelade 2020-12-01 ett viktigt domslut i frågan.

Läs mer på quilette.com