”Allvarliga invändningar förblir obesvarade”

Slutreplik gällande “Utredare förvanskar om könsdysfori”.

Det är utmärkt att Lotta Vahlne Westerhäll, ansvarig för den statliga utredningen om könsdysfori, i sin replik till vår artikel anser att könskorrigerande behandling endast ska ske om det finns stöd från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Vi noterar dessutom att utredaren inte alls besvarar tre allvarliga invändningar.” 

Läs hela texten här: ”Allvarliga invändningar förblir obesvarade”