Dag 25 oktober 2019

”Allvarliga invändningar förblir obesvarade”

Slutreplik gällande “Utredare förvanskar om könsdysfori”. ”Det är utmärkt att Lotta Vahlne Westerhäll, ansvarig för den statliga utredningen om könsdysfori, i sin replik till vår artikel anser att könskorrigerande behandling endast ska ske om det finns stöd från vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi noterar dessutom…