Genid förordar att behandling med nuvarande metoder sker inom ramen för kliniska studier.

“Att erbjuda en osäker och i värsta fall skadlig behandling är inte att beakta transpersoners rättigheter”. Genid svarar RFSL i Svenska Dagbladet. Inlägget finns att läsa här.