”Könsbyte för barn bör utredas mer grundligt”

Sveriges Kvinnolobby genom Clara Berglund och Anna Giotas Sandquist

”Kulturminister Alice Bah Kuhnke och socialminister Annika Strandhäll skriver i Svenska Dagbladet (18/5) att regeringen vill göra det ”snabbt och enkelt” att kunna byta juridiskt kön. Sveriges Kvinnolobby ser med oro på att regeringen går fram med förslag om könsbyte för barn innan de mest grundläggande frågorna är besvarade. Vi vill därför uppmärksamma regeringen på de risker som kan följa av lagändringar som inte har beretts tillräckligt.”

Publicerat 2018-05-22 via Svenska Dagbladet