”Rosa hjärtan i blå kroppar: Barnen på operationsbordet”

”Hur fria är yrkespersoner inom medicin att formulera avvikande uppfattningar om könsalternerande kirurgi som fenomen? Och vem äger rätten att skapa kunskap om kön och genus, som sedan ligger till grund för klinisk praxis? Heather Brunskell-Evans, doktor i sociologi vid King’s College London och feministisk debattör, om den svenska regeringens förslag att barn ska kunna genomgå könsalternerande kirurgi utan föräldrars tillåtelse.”

Publicerat 2018-12-11 via Kvartal