Aktuellt: ”Utredning saknar underlag”

Aktuellt om könsidentitetsutredningar och lagförslaget som ska möjliggöra 15-åringar att operera sina underliv utan målsmans vetskap. Med klipp från Uppdrag gransknings ”Tranståget 2” och medverkan från Aleksa Lundberg.

Aleksa Lundberg berättar om sin transition, åsikt om lagförslaget och tankar kring att internaliserad homofobi egentligen kan ha varit orsaken till viljan att transitionera.
Ingemar Engström, barn- och ungdomspsykiatriker, tidigare sakkunnig vid SMER (Statens medicinsk-etiska råd) uttalar sig om vården, det bristande kunskapsunderlaget och behandling av den nya, växande patientgruppen (unga flickor).