”Våra barn får inte det bemötande och den vård de skulle behöva”

Åsa, mamma till Johanna skriver i ett debattinlägg på SVT Opinion:
”Vården som ges ska vara baserad på kunskap och vetenskaplig evidens. Samtalsstöd ska erbjudas under både väntetid och utredningstid och som ett alternativ till medicinsk behandling. Gärna byte av namn och klädstil, men inga irreversibla behandlingar förrän tidigast efter fyra år för personer under 25 år”, skriver debattören.”

Texten avslutas med följande:
”Våra barn får inte det bemötande och den vård de skulle behöva. Jag, och många föräldrar med mig, skulle önska följande för våra barn:

  • Den vård som ges ska vara baserad på kunskap och vetenskaplig evidens
  • Samtalsstöd ska erbjudas under både väntetid och utredningstid och som ett alternativ till medicinsk behandling
  • Gärna byte av namn och klädstil, men inga irreversibla behandlingar förrän tidigast efter fyra år för personer under 25 år”

Läs hela texten på SVT Opinion