”Dags att regeringen korrigerar sig”

”Regeringen viftar fortsatt undan kritik mot förslaget att göra det lättare för barn att få könsbekräftande behandling.

För att få till en ”modern lagstiftning” är regeringen inriktad på att ändra regler och åldersgränser för könsbekräftande behandling av könsdysfori. En förändring som lagts fram är sänkt åldersgräns till 15 år för att kirurgiskt korrigera underlivet. Det ska dessutom kunna ske utan att barnets föräldrar har något att säga till om.

Regeringens vilja går helt i linje med vissa intresseorganisationers strävan. Flera aktörer inom såväl vetenskap som juridik har dock protesterat. Däribland Lagrådet, som påvisar att den sänkta åldersgränsen strider mot Barnkonventionen, som lägligt nog blir svensk lag i januari. Det bristande vetenskapliga underlaget för behandling av barn, med både hormoner och genom kirurgi, uppmärksammades även på onsdagen i SVT:s Uppdrag granskning.”

Publicerad 2019-10-09. Läs hela texten via Barometern OT.