”Off label-förskrivning av hormoner vid könsdysfori bör utredas”

Debattartikel av Karin Svens, PhD, ERT (European registered toxicologist); konsult, kemisk riskvärdering och läkemedelsutveckling och Sven Román, barn- och ungdomspsykiater; psykiaterkonsult, eget företag, Stockholm.

Utdrag från artikeln:
”Nyligen höll Anovakliniken i Stockholm sin återkommande informationsdag om könsdysfori. Ett budskap var att det i princip är riskfritt för flickor att ta testosteron (och för pojkar östrogen) från tonåren och livet ut. Om kliniken ger samma information till patienter är det allvarligt.”
[…]
”För att värna ungdomars framtida hälsa är en riskvärdering av könskonträra hormoner både viktig och akut. Läkemedelsverket anser att omfattande off label-bruk ska ingå i kliniska studier för att bygga upp kunskap [4]. Oss veterligen finns ingen fullvärdig riskvärdering och ingen påbörjad klinisk studie.”
[…]
”Behandling med könskonträra hormoner hos unga patienter (under 25 år) bör upphöra och riskerna utredas. Först om och när nyttan bedöms överstiga riskerna kan den återupptas.”

Publicerad 2019-10-10. Läs hela debattartikeln via Läkartidningen