Dag 10 oktober 2019

”När ingen säger nej”

Ledartext. ”Behandling av könsdysfori bland unga har skett lättvindigt. Regeringen måste backa från sitt förslag om att helt släppa på bromsarna. Med anledning av regeringens förslag om att tillåta könsändrande operationer på ungdomar från femton års ålder utan föräldrarnas medgivande…

”Off label-förskrivning av hormoner vid könsdysfori bör utredas”

Debattartikel av Karin Svens, PhD, ERT (European registered toxicologist); konsult, kemisk riskvärdering och läkemedelsutveckling och Sven Román, barn- och ungdomspsykiater; psykiaterkonsult, eget företag, Stockholm. Utdrag från artikeln:”Nyligen höll Anovakliniken i Stockholm sin återkommande informationsdag om könsdysfori. Ett budskap var att det i…