”När ingen säger nej”

Ledartext.

”Behandling av könsdysfori bland unga har skett lättvindigt. Regeringen måste backa från sitt förslag om att helt släppa på bromsarna.

Med anledning av regeringens förslag om att tillåta könsändrande operationer på ungdomar från femton års ålder utan föräldrarnas medgivande har Svt:s Uppdrag Granskning tittat närmare på underlaget för propositionen.

Och det visar sig vara ett hus byggt på sand. Utredningen som ligger till grund för regeringens förslag innehåller fem hänvisningar till att unga transpersoner som väntar på att få genomgå operation gör självmordsförsök. Denna uppgift finns det inga belägg för. En läkare som suttit med i utredningen pekar på att detta påstående troligtvis kommer från en tillfrågad intresseorganisation, RFSL. Men när reportern hör av sig har de inget belägg för detta.”

Publicerad 2019-10-10. Läs hela texten via Smålandsposten