”Här behandlas flera som ångrar sin könskorrigering: “Fem till tio personer””

”UPPDRAG GRANSKNING · På Lundströmmottagningen i Västra Götaland märkte man för ett par år sedan att patienter som genomgått könskorrigering ångrade sig och kom tillbaka. Nu erbjuder man traumabehandling till sådana personer. Och chefen för mottagningen menar att det finns ett problem med att ett så stort ansvar läggs på patienten i så unga år, att fatta beslut om att påbörja en könskorrigering.”

Publicerad 2019-04-02 på SVT.se