”Föräldrar: Transvårdens attityd gör oss oroliga”

”Vi önskar inget hellre än att våra unga ska må bra och trivas med sina kroppar. Men vi kräver att de ska erbjudas vård grundad på vetenskaplig evidens, inte det vi ser som en ideologiskt grundad vård. Det skriver ett antal föräldrar till unga personer som upplever könsdysfori.”

Publicerad 2019-04-04 i Svenska Dagbladet