”Könskorrigeringar kan stjälpa mer än hjälpa”

Text av Agnes Wold.

Ingressen
”Den psykiska ohälsan hos personer med könsdysfori är generellt hög, både beroende på dysforin i sig, och på ökad förekomst av depressioner och annan psykiatrisk sjuklighet. ”

Publicerad 2019-04-11 i Fokus