”Smer vill att myndigheter stärker kunskapen om könsdysfori”

”Det behövs mer kunskap kring utredning och behandling av könsdysfori hos barn och ungdomar. Det menar Statens medicinsk-etiska råd (Smer) som nu föreslår att Socialdepartementet ger tre myndigheter i uppdrag att arbeta med frågan.”
Nyhet publicerad 2019-04-30 i Läkartidningen