Medlemsavgift 2024

Från början var vi bara ett nätverk av berörda föräldrar m.fl. Sen upptäckte vi att för att kunna vara med och träffa politiker, vara remissinstans för lagförslag med mera behövde vi vara en registrerad förening. Därför bildades föreningen Genid.

Ju fler vi är desto större tyngd får våra yttranden och desto mer kan vi göra. Vi har inga andra inkomster än våra medlemsavgifter.

Det vore väldigt värdefullt om du vill vara medlem i föreningen. Det kostar 200 kr per år och betalas med Swish till 123 540 3357 eller BG 5337-7321. Maila därefter dina kontaktuppgifter till kontakt@genid.se. Ett medlemskap innebär inte något offentligt ställningstagande. Vi är mycket noga med våra medlemmars integritet och ser till att ingen obehörig får veta vilka som är medlemmar.