Dag 11 januari 2024

Medlemsavgift 2024

Från början var vi bara ett nätverk av berörda föräldrar m.fl. Sen upptäckte vi att för att kunna vara med och träffa politiker, vara remissinstans för lagförslag med mera behövde vi vara en registrerad förening. Därför bildades föreningen Genid. Ju…