”Patienten före politiska intressen”

Ledartext publicerad 2019-10-19 i Enköpings-Posten.

”LEDARE Inte långt efter magasinet Filters reportage (23/9) om barn som tvingats spela apatiska, sände SVT Uppdrag gransknings (9/10) avsnitt om det ökande antalet barn som vårdas för könsdysfori. Det är inte särskilt svårt att se likheter mellan de båda fenomenen. Det är politiskt laddade frågor där vissa ansvariga, både läkare och politiker, låter samhällsintressen överskugga enskildas hälsa.
I fallet med de apatiska barnen vet vi att åtminstone två barn skadades allvarligt, för att deras föräldrar ville få uppehållstillstånd. Vad gäller de barn som får könskorrigerande hormonbehandling finns tydliga tecken på att allt inte står rätt till – bland annat från flera föräldrar (DN Debatt 4/9).”

Läs hela texten här.