TV4 Nyheterna: ”Socialstyrelsen: Vänta med könsbyte till 18årsdagen”

”Socialstyrelsens utredning om könsdysfori är nu klar. Slutsatsen är att man ska vänta till 18årsdagen.” Inslaget sändes den 5 mars 2020 i TV4.