”Ovetenskaplig vidsynthet har ett högt pris”

”Under onsdagen släppte Socialstyrelsen en ny rapport “Utvecklingen av diagnosen könsdysfori“ i vilken det konstateras att personer med könsdysfori har en mycket hög förekomst av olika psykiatriska diagnoser. Depressioner och andra ångestsjukdomar återfanns bland närmare en tredjedel av alla flickor med könsdysfori mellan 13-17 år. Självmordsförsök, självskadebeteende, adhd och autism var också mycket vanligare än hos den övriga befolkningen.

Mest uppseendeväckande i rapporten är däremot att Socialstyrelsen konstaterar att det är svårt att avgöra om det är just könsdysforin som leder till självmord, eftersom det ofta finns många olika parallella och samtidiga psykiatriska diagnoser i de kartlagda suicidfallen. I rapporten beskrivs att ”psykiatriska diagnoser kan vara mer uttalat bidragande faktorer” till självmorden. För män med könsdysfori är det 4,9 gånger högre risk att dö i självmord jämfört med resten av befolkningen. För kvinnor är det 13,7 gånger högre risk.”

”Det kan tyckas självklart, men i framtiden bör vi ha en gedigen vetenskaplig grund innan vi genomför irreversibla medicinska experiment på barn och unga vuxna, oavsett vad röststarka krafter i det politiska etablissemanget säger som saken. Förhastad ovetenskaplig politisk ”vidsynthet” kan ha ett högt pris. Detta handlar om att rädda barn.”

Läs hela Emma Jaensons ledartext publicerad i BLT, Blekinge Läns Tidning, den 14 februari 2020.