”Stora kunskapsluckor om könsdysfori hos unga”

Dagens Nyheter uppdaterar om rapporten ”Könsdysfori hos barn och unga: En kunskapskartläggning” som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, publicerade i december 2019.

Nyheten är publicerad 2019-12-20 i Dagens Nyheter.