”Viktigt att gradera studier om könsdysfori”

”I oktober tillsatte Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, en utredning som på två månader skulle kartlägga forskningsläget vad gäller unga med könsdysfori och effekterna av behandling. Resultaten kom i januari, där expertgruppen kunde konstatera att det finns en del forskning.”

Mikael Landén, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademien, deltog i utredningen och säger att de bara hann halvvägs genom arbetet att granska studiernas evidens.

Mikael Landén ”menar att könskorrigerande behandling ska ges till de som behöver, men inom ramen för en klinisk studie, där det krävs ett informerat samtycke.

Här finns två poänger. En är signalen om att det faktiskt finns osäkerhet om utfallet och vad behandlingen kan innebära över tid. Den andra poängen är tydlig uppföljning.

– Allmänheten tror att vården per automatik följer upp sina åtgärder, men det krävs kliniska studier för att kunna dra slutsatser av vad som sker på lång sikt. I det fall det visar sig gå dåligt kan vi då dra i handbromsen innan för många fått en behandling som kanske inte var den de behövde, säger Mikael Landén.”

Läs hela blogginlägget på Lotta Fredholms blogg på Dagens medicin.