Etikett trans

Medlemsavgift 2024

Från början var vi bara ett nätverk av berörda föräldrar m.fl. Sen upptäckte vi att för att kunna vara med och träffa politiker, vara remissinstans för lagförslag med mera behövde vi vara en registrerad förening. Därför bildades föreningen Genid. Ju…

Om könets existens

Ny bok av Kajsa Ekis Ekman om tankar kring kön. Boken har getts ut av Bokförlaget Polaris. Boken beskriver författarens tankar om vad som under de senaste tio åren skett med definitionen av kön. Vad händer när kön inte längre…