Kristina Gullman

Kristina Gullman

Podcast: Gender – a wider lens

Stella O´Malley (Irland) och Sasha Ayad (USA) är terapeuter som arbetar med ungdomar och familjer som är påverkade av könsdysfori. I podden diskuterar O´Malley och Ayad könsdysfori ur ett psykologiskt perspektiv. De bjuder även in gäster som bidrar med olika infallsvinklar.…

Abigail Shrier’s bok nu på svenska

Nu finns boken Irreversible damage översatt till svenska och heter då Irreversibel skada. Boken är tryckt av Karneval förlag, översatt av Cecilia Franklin. Den har ISBN nummer: 9789188729866. Be gärna ditt lokala bibliotek att köpa hem den!

Om könets existens

Ny bok av Kajsa Ekis Ekman om tankar kring kön. Boken har getts ut av Bokförlaget Polaris. Boken beskriver författarens tankar om vad som under de senaste tio åren skett med definitionen av kön. Vad händer när kön inte längre…